EVOBRITE Interiørglans55.00 kr

Opfrisk bilen med EVOBRITE Interior Gloss

Rengør bilens indvendige plast- og gummioverflader.

EVOBRITE Interiørrens er en vandbaseret keramisk polering, der opfrisker plastik- og gummibeklædning og genskaber glansen af bilens indvendige overflader. Med EVOBRITE Indvendig rengøring genopliver du interiøret og beskytter samtidig mod fremtidigt slid. Sig farvel til falmet interiør. Glem kedelige, kedelige overflader og byd velkommen til en strålende finish med EVOBRITE Indvendig rengøring.

Sådan kan du nemt genopfriske bilens interiør med EVOBRITE Interior Gloss

 1. Overfladen skal rengøres og tørres inden påføring. 
 2. Spray i en svamp og påfør på overfladen. Eller spray direkte på overfladen. 
 3. Lad tørre.
 4. Hvis du ønsker mere glans, så lad produktet tørre i et par minutter og påfør igen som ovenfor.

Flasken indeholder 150 ml. Spraypumpe medfølger.

Hvorfor skal du vælge EVOBRITE Interiørglans?

 • Vandbaseret  - let at påføre uden at fjerne
 • Opfrisker ikke kun , men bevarer også resultatet i lang tid
 • Reducerer slitage på bilens plast- og gummioverflader
 • Professionelt produkt  i forbrugeremballage - kvalitet til lav pris
 • Lavet i Sverige - kvalitets der holder

Produkter du kan bruge, når du skal friske bilens interiør op

 • Interiørsvamp - perfekt til at sprede indvendig glans på bilens instrumentbrætter og paneler. 
 • Interiørbørste - en blød og fin børste til at børste snavs og snavs væk i bilens interiør. 
 • Dyrehårsbørste - børster effektivt dyrehår, græsstrå og partikler fra autostole, kufferter mm.
 • Gemskind - fugt kluden og fjern effektivt snavs og pletter fra indersiden af bilen 
 • Glaspudseklud - super effektiv renseklud, som giver skinnende rene glasruder.


OPMÆRKSOMHED! EVOBRITEs produkter sælges kun i forbindelse med køb af solfilm. 


Ifølge CLP-forordningen, (EF) 1272/2008, er alle, der sælger kemiske produkter, forpligtet til at informere om et produkts farlige egenskaber. Læs fareinformationen på emballagen omhyggeligt før brug. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning.

ADVARSEL!
    Forårsager alvorlig øjenirritation.  Hold pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. Holde utilgængeligt for børn. Vask hænder/udsat hud grundigt efter brug. Brug øjenværn/handsker. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Bliv ved med at give skylden. Indhold: 1,2-benzisothiazol-3(2h)-on. Kan forårsage en allergisk reaktion. Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast. Indeholder: < 5%: ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, parfume.

UFI-kode: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTR

OPFRISK DIN BIL MED EVOBRITE BILPLEJEPRODUKTER

Vaskesvamp Ergo

25.00 kr
Lær mere

Vaskesvamp grov

30.00 kr
Lær mere

Fælgbørste

49.00 kr
Lær mere

Fælgpensel

65.00 kr
Lær mere

Dæksvamp

19.00 kr
Lær mere