EVOBRITE Affedtning45.00 kr

EVOBRITE Alkaline Affedtningsmiddel

EVOBRITE Affedtning er en yderst effektiv alkalisk affedtning, som er specielt designet til at fjerne genstridigt snavs som trafikfilm, insektrester, olieaflejringer, fugleklatter mv. fra bilens overflader. Det trænger dybt ned i snavset og opløser det uden at beskadige bilens overflader. Forbered din bil til en fuld vask eller detaljeret rengøring med denne kraftfulde løsning, som effektivt fjerner de hårdeste lag af hverdagssnavs. 

Regelmæssig brug af EVOBRITE Affedtning bevarer ikke kun bilens æstetiske udseende, men beskytter også bilens lak ved at forhindre ophobning af skadelige stoffer. 

Så nemt er det at fjerne snavs fra bilens lak inden vask med EVOBRITE Affedtning

 1. Sørg for, at overfladen er kølig og ikke udsat for direkte sollys. 
 2. Ryst pakken godt.
 3. Spray affedtningsmidlet jævnt over den snavsede overflade.
 4. Fyldt træ i cirka 5 minutter. 
 5. Skyl overfladen grundigt med vand, gerne varmt vand for at forbedre renseeffekten.

Produktet bør ikke bruges på varme eller solbelyste overflader. Bør ikke anvendes på uformede aluminiumsoverflader. Sørg for, at affedtningsmidlet ikke tørrer på overfladen, før du skyller det af. 

Flasken indeholder 150 ml. Spraypumpe medfølger.

Produkter du kan bruge, når du vasker bilen efter affedtning

 • Vaskehandske  - en pænere og blidere måde at vaske bilen på.
 • Svamp  - lidt større svamp designet til at ligge behageligt i hånden
 • Vaskesvamp - en lidt grovere vaskesvamp til stærkt snavsede fælge
 • Insektsvamp  - fjerner hurtigt og effektivt fluer, myg og andre insekter.
 • Vaskebørste - Til virkelig snavsede fælge, kofangere mm.
 • Fælgbørste - med en fælgbørste når du snavs i alle hulrum på fælgen.
 • Tør klud - tørrer nemt og hurtigt alt vand efter vask for at undgå udtørrende pletter på lakken.
 • Gemskind - aftørrer væske på detaljer, hvor aftørringskluden ikke kan nå.

OPMÆRKSOMHED! EVOBRITEs produkter sælges kun i forbindelse med køb af solfilm. 


Ifølge CLP-forordningen, (EF) 1272/2008, er alle, der sælger kemiske produkter, forpligtet til at informere om et produkts farlige egenskaber. Læs fareinformationen på emballagen omhyggeligt før brug. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning.

FARE

FORÅRSAGER ALVORLIG ÆTNING PÅ HUD OG ØJNE.  Opbevares aflåst og utilgængeligt for børn. Holdes væk fra fødevarer, foder, medicin og lignende. Beskyttet mod frost. Brug øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. Hold pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. I TILFÆLDE AF HUDKONTAKT (INKLUSIVE HÅR): Fjern straks alt spildt tøj. Skyl huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Bliv ved med at give skylden. Kontakt GIFTINFORMATIONSCENTERET med det samme. Indboet/beskueren afleveres til godkendt renoveringsanlæg. Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast. Indhold: NATRIUMHYDROXID, <5% ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, <5% amfotere overfladeaktive stoffer.
UFI-kode: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

OPFRISK DIN BIL MED EVOBRITE BILPLEJEPRODUKTER

EVOBRITE Interiørglans

55.00 kr
Lær mere

Vaskesvamp Ergo

25.00 kr
Lær mere

Dæksvamp

19.00 kr
Lær mere

Bilvaskebørste

45.00 kr
Lær mere

Gemskind mikrofiber

45.00 kr
Lær mere