EVOBRITE Dækplejesæt -20% rabat

234.00 kr

185.00 kr

EVOBRITE Dækplejesæt - For en uovertruffen glans og renhed på dine hjul - 20% rabat

Giv dine fælge og dæk den opmærksomhed, de fortjener, med EVOBRITE Tire Care Kit. Vores omfattende løsning giver dig alt, hvad du behøver for at genoprette og bevare den æstetiske tilstand af hjulene, hvilket er afgørende for bilens samlede udseende.

EVOBRITE dækplejepakken inkluderer:

  • EVOBRITE Fælgrens: En kraftfuld formel, der effektivt fjerner bremsestøv, vejsalt og andet genstridigt snavs fra dine fælge uden at beskadige overfladen.
  • EVOBRITE Dækglans: Giver dine dæk en dyb sort og langtidsholdbar blank finish, samtidig med at den beskytter mod vejr, revner og falmning.
  • Fælgbørste: Specielt designet til at nå ind i alle afkroge og rengøre fælgene grundigt inden påføring af fælgrens.
  • Fælgpensel: Perfekt til detaljeret påføring af fælgrens, der efterlader hver del af fælgen skinnende rent.
  • Dæksvamp: En svamp af høj kvalitet, der sikrer ensartet påføring af dækkets glans for et professionelt slutresultat.

Brug EVOBRITE Dækplejesæt regelmæssigt for at holde dine hjul i top stand. Med disse produkter vil du ikke kun øge levetiden på dine fælge og dæk, men også sikre, at din bil altid tager sig bedst ud på vejen. Flasken indeholder 150 ml. Spraypumpe medfølger.


I henhold til CLP-forordningen, (EF) 1272/2008, er alle, der sælger kemiske produkter, forpligtet til at informere om et produkts farlige egenskaber. Læs fareinformationen på emballagen omhyggeligt før brug. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning.

Rengøring af fælge:

ADVARSEL
Farlig ved indtagelse. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. Holde utilgængeligt for børn. Undgå indånding af tåge/dampe/røg/spray. Brug beskyttelseshandsker/øjenværn. I tilfælde af hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Indholdet/containeren afleveres til godkendt affaldsanlæg. Indhold: <5% An-, ikke- og amfotere overfladeaktive stoffer, kalkbindemidler, rustopløsere og ammoniak.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Dæk glans:

FARE! 
Kan være dødelig ved indtagelse eller indånding. Irriterer huden. Forårsager alvorlig øjenskade.   Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. Holde utilgængeligt for børn. Brug øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Indeholder 60 - 80% naphtha, let dearomatiseret; 25 -40 % hexadecyl-aminoethylaminopropyl-polydimethylsiloxan. Indhold E,-1-,2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-3-enyl, but-2 en-1-on. Kan forårsage en allergisk reaktion. Tom/drypfri emballage sorteres i hård plast. 

UFI-kode: 045D-6X09-Y00E-82YK

OPFRISK DIN BIL MED EVOBRITE BILPLEJEPRODUKTER