EVOBRITE Indvendig rengøringssæt - 25% rabat

246.00 kr

185.00 kr

EVOBRITE Indvendig rengøringssæt  - Få et skinnende rent interiør i din bil - 25% rabat

Vores omfattende pakke indeholder alt hvad du behøver for at rengøre og beskytte din bils interiør, herunder:

  • EVOBRITE Interiørrens – En kraftfuld formel, der effektivt fjerner snavs, pletter og andre urenheder fra bilens interiør uden at beskadige materialerne.
  • EVOBRITE Interiørglans - Giver dine interiørdetaljer en dyb glans og beskytter mod falmning og ældning.
  • EVOBRITE Glasrens – Efterlader dine vinduer krystalklare uden striber eller pletter for optimal synlighed.
  • Indvendig rengøringssvamp - Specielt designet til at være skånsom på indersiden og samtidig effektiv mod snavs.
  • Syntetisk gemskind til tørring og polering - Absorberer hurtigt væske og giver en pletfri finish på alle overflader.
  • Indvendig svamp til påføring af indvendig glans - Fordeler produktet jævnt over overfladen og sikrer et langtidsholdbart resultat.
  • Glaspudseklud til glasrensning - Mikrofiberklud, som er optimeret til at give dine vinduer en spejllignende finish.

Du kan nu forlænge levetiden på din bils interiør og holde den til at se godt ud med EVOBRITE Interior Cleaning Kit. Benyt lejligheden til at investere i dette højkvalitets rengøringssæt til en fordelagtig pris, kun hos EVOFILM Sverige. Flasken indeholder 150 ml. Spraypumpe medfølger.


Ifølge CLP-forordningen, (EF) 1272/2008, er alle, der sælger kemiske produkter, forpligtet til at informere om et produkts farlige egenskaber. Læs fareinformationen på emballagen omhyggeligt før brug. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning.

Indvendig rengøring
Dette produkt er ikke mærkningspligtigt. Ejendommen/beskueren afleveres til godkendt renoveringsanlæg. Opbevares sikkert, utilgængeligt for børn og adskilt fra fødevarer, foder, medicin og lignende. Beskyttet mod frost. Indhold: <5% Nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume. 

UFI-kode: Y2X3-R5DD-A9EX-47J1

Indvendig glans:

,

ADVARSEL!    
Forårsager alvorlig øjenirritation.  Hold pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. Holde utilgængeligt for børn. Vask hænder/udsat hud grundigt efter brug. Brug øjenværn/handsker. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Bliv ved med at give skylden. Indhold: 1,2-benzisothiazol-3(2h)-on. Kan forårsage en allergisk reaktion. Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast. Indeholder: < 5%: ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, parfume.

UFI-kode: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTR

Rengøring af glas:

Dette produkt er ikke mærkningspligtigt. INDHOLD: 5-15% alkohol, <5% anioniske overfladeaktive stoffer, ammoniak og farve. Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast.

OPFRISK DIN BIL MED EVOBRITE BILPLEJEPRODUKTER